Keurmerk Objectief Vergelijken

keurmerk_objectief vergelijkenVoor vergelijkingssites van zorgverzekeringen is een gedragscode opgesteld. Aan deze gedragscode is het keurmerk “Objectief Vergelijken” gekoppeld.

Het is van groot belang dat vergelijkingssites transparant zijn over hun werkwijze en hun dienstverlening. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de onafhankelijkheid en kwaliteit van de zoekresultaten en adviezen. De vier vergelijkingssites Hoyhoy.nl, Independer, Pricewise en Zorgkiezer hebben gezamenlijk minimum-standaarden opgesteld waaraan goede vergelijkingssites moeten voldoen.

Het keurmerk bestaat uit 10 punten. Bij een aantal punten hebben we opmerkingen geplaatst.

 1. De best passende verzekering wordt duidelijk en als eerste getoond, ook zonder vergoeding.
 2. De verzekering die als best passend uit de vergelijking komt moet duidelijk en als eerste worden getoond aan de bezoeker. Oók als de betreffende verzekeraar geen samenwerking heeft met de vergelijkingssite en dus ook geen vergoeding betaalt. Het kan dus voorkomen de dat de consument de best passende verzekering niet kan afsluiten via de vergelijkingssite.

  Opmerkingen Polisvergelijkers.nl
  De betere vergelijkingssites laten dus ook resultaten zien waar ze geen vergoeding voor ontvangen bij een overstap via hun site. Dit onderscheidt ze van de zogenaamde advertentiesites, die alleen betalende verzekeraars laten zien.

  De term “best passende verzekering” is bij dit punt enigszins discutabel. Wat de vergelijkingssites onder ” best passend” verstaan is subjectief en de waardering kan criteria bevatten die wel gerelateerd zijn aan een samenwerking met een verzekeraar. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de verzekeraar, waarmee de vergelijker samenwerkt, hoger in de rangorde van “best passend” wordt weergegeven.

 3. Verzekeraars die een (hogere) vergoeding betalen mogen om die reden niet hoger in het vergelijkingsresultaat komen te staan.
 4. De rangorde waarin verzekeringen worden getoond in het vergelijkingsresultaat wordt altijd op dezelfde manier berekend. Als een verzekeraar samenwerkingscontract heeft met de vergelijker mag dit nooit een reden zijn om zijn producten hoger in de rangorde te plaatsen. Ook de hoogte van een vergoeding mag nooit invloed hebben op de rangorde in het vergelijkingsresultaat.

  Opmerkingen Polisvergelijkers.nl
  In principe komen de punten 1 en 2 overeen. Wat de deelnemers aan het keurmerk willen bewerkstelligen is dat een vergoeding (van € 0 of meer) geen invloed heeft op de rangorde van de vergelijking.

  Onze voorkeur zou zijn dat de vergelijkers afspraken zouden maken over een eenduidige eerste rangorde zodra een bezoeker een vergelijk maakt. Hierbij ligt het criterium “prijs” het meest voor de hand. Eventuele (subjectieve) kwaliteitscriteria kunnen in het vergelijk daarna altijd nog worden getoond.

 5. De premie die wordt getoond moet overeenkomen met het bedrag dat daadwerkelijk van de rekening wordt afgeschreven.
 6. De premie die in het vergelijkingsresultaat wordt getoond moet gelijk zijn aan het bedrag dat van de rekening wordt afgeschreven. De getoonde premie moet dus onder andere inclusief belastingen en terugkerende administratie of incassokosten zijn. Eenmalige kosten worden altijd duidelijk bij de premie vermeld.

  Opmerkingen Polisvergelijkers.nl
  Het is goed dat de vergelijkingssites dit punt in hun gedragscode hebben opgenomen. In principe spreken ze hiermee af dat ze zich houden aan de wet. Handelspraktijken in strijd met dit punt zijn misleidend of kunnen voor de consument misleidend zijn.

 7. Duidelijkheid over de zeggenschap.
 8. Elke vergelijkingssite die het keurmerk draagt moet duidelijk zichtbaar aangeven wie de zeggenschap heeft bij de site. Als klant moet je die informatie makkelijk kunnen vinden, bijvoorbeeld onder het kopje ‘over ons’. Daarin moeten mensen ook kunnen lezen wie toezicht houdt op de werkwijze van de site. Bijvoorbeeld een Raad van Commissarissen, een Raad van Toezicht of een Consumentenraad, ook externe toezichthouders als AFM, ACM, DNB of NZa moeten benoemd worden.

 9. Duidelijkheid over het verdienmodel.
 10. Er zijn verschillende manieren waarop een vergelijkingssite inkomsten kan genereren. Hij kan bijvoorbeeld een vergoeding ontvangen als een klant vanuit de vergelijkingssite doorklikt naar de site van een verzekeraar. Het kan ook zijn dat hij alleen een vergoeding ontvangt als er via de vergelijkingssite daadwerkelijk een verzekering wordt afgesloten. De vergelijkingssite moet duidelijk aangeven met welke activiteiten hij zijn geld verdient.

 11. Hoe de vergelijking tot stand komt.
 12. Vergelijkingssites mogen zelf de methode van vergelijken bepalen. Maar de consument moet een beschrijving van de betreffende vergelijkingsmethodiek makkelijk terug kunnen vinden. De methodiek die de vergelijkingssite hanteert moet voor alle verzekeringen en bij elke vergelijking op dezelfde manier worden gebruikt.

  Opmerkingen Polisvergelijkers.nl
  Dat de vergelijkingssites zelf de methode van vergelijken bepalen is hun goed recht. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen uit een vergelijking op basis van prijs, prijs/kwaliteit, klantopinie, etc. De vergelijkingssites moeten bij alle kwaliteitsaspecten die getoond worden in de vergelijking op de website vermelden hoe de kwaliteit wordt gedefinieerd, welke factoren er worden meegenomen, wat de weging is wat de score is en deze tot stand komt.

  De toegankelijkheid tot (vindbaarheid) en de duidelijkheid en begrijpelijkheid van de kwaliteitscores op de vergelijkers is voor verbetering vatbaar. Er kunnen verschillende punten worden genoemd die afbreuk doen aan de gehanteerde kwaliteitsscores. Hierdoor is het mogelijk dat consumenten keuzes maken die ze anders niet zouden maken. Een mooie taak voor de Stichting Keurmerk Objectief Vergelijken zou zijn om tot een uniforme kwaliteitsscore te komen waarbij in de scores ook rekening wordt gehouden met de ingewonnen persoonlijke informatie van de bezoeker.

 13. Volledigheid.
 14. Van vergelijkingssites die het keurmerk voeren wordt verwacht dat zij een zo compleet mogelijk aanbod van beschikbare verzekeringen tonen, zodat de consument een zo goed mogelijk beeld krijgt. Vergelijkingssites moeten alle aanbieders benoemen die zij meenemen in de vergelijking. Ook moeten zij aanbieders benoemen die zij niet meenemen in de vergelijking. Dit kunnen speciale doelgroepverzekeringen zijn, of verzekeringen van aanbieders die hun polis-informatie niet bekend willen maken aan de vergelijkingssite.

 15. Advies op maat.
 16. Een echt persoonlijke vergelijking en een persoonlijk advies, zijn gebaseerd op de persoonlijke situatie van de bezoeker. Een vergelijkingsresultaat of advies mag pas worden getoond wanneer persoonlijke informatie van de consument is ingewonnen. Een vergelijkingsresultaat mag dus niet gebaseerd worden op fictieve gegevens van de bezoeker die hij daarna moet aanpassen aan zijn persoonlijke situatie.

 17. De consument moet zélf kiezen.
 18. De bezoeker heeft het recht zelf zijn keuzes maken. De vergelijkingssite mag hem niet ‘sturen’. Dat betekent dat de vergelijkingssite keuzevakjes die van invloed zijn op het advies of op aangeboden verzekering niet standaard al mag aanvinken. De klant moet zelf zijn wensen invullen. Over de weergave van het zoekresultaat mag de vergelijkingssite wél vooraf logische keuzes maken. Zo mag een vergelijkingssite er bijvoorbeeld voor kiezen om het vergelijkingsresultaat van een zorgverzekering standaard met maandpremies te tonen.

 19. Rangschikking
 20. Het zoekresultaat moet – naast de prijs – ook altijd één of meerdere kwaliteitsaspecten bevatten waarop de gebruiker kan rangschikken. Gebruikers moeten de rangschikking op verschillende manieren kunnen maken, waaronder in elk geval op basis van prijs en op basis van een kwaliteitsaspect.

Wil je meer informatie over het keurmerk? Ga dan naar www.objectiefvergelijken.nl